ERP ve Yazılım Çözümleri

Basında Enfotek

 • Enfotek a.ş ERP Deneyimleriyle, Endüstri Müh. Yazılımları ve Uygulamaları Kongre ve Sergisi 'nde

   

  Makina Mühendisleri Odası tarafından; 30 Eylül-2 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Endüstri Müh. Yazılımları ve Uygulamaları Kongre ve Sergisi” konulu ulusal çapta ilk kez düzenlenecek olan kongrede, EDS Proje yöneticilerimizle oluşturduğumuz oturum ekibimizle müşteri ve proje deneyimlerimizi paylaştık.

  MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ÖZSAKARYA, kongrenin açılışında özetle şöyle konuştu: 

  "Şubemizin ev sahipliğinde bugün başlayan ve 2 Ekim Pazar gününe dek devam edecek olan Endüstri Mühendisleri Yazılımları ve Uygulamaları Kongresi ve Sergisi, bu alandaki ilk ulusal kongre olma özelliğine sahip. Kongremizde, endüstri mühendisliği yazılım alanında çalışan mühendisleri, bilim insanlarını, sanayicileri ve tüm ilgilileri bir araya getirmeyi, bilimsel ve teknolojik yenilikleri kongre platformunda paylaşmalarını ve tartışmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak bu kongreyi, yazılım alanında ulusal ve uluslararası yeni gelişmelerin, tartışmaların izlenebilmesi ve aktarılabilmesi, mesleki sorunların dile getirilebilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bu alanda ortak politikaların oluşturulması amacıyla düzenlemekteyiz. 

  Ev sahipliğini yapmakta olduğumuz Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve Uygulamaları Kongresi, endüstri mühendisleri ile onların çalışma alanlarının olmazsa olmazı şeklinde tanımlanabilecek yazılımları ortaya çıkaranları böylesine geniş bir çerçevede buluşturan ve sektör bileşenlerinin deneyim paylaşımına aracılık eden ilk etkinlik olması açısından büyük önem taşıyor. 
  Kongre ve sergimiz süresince, katılımcılar ve sektör temsilcileri, hem bilimsel hem de teknolojik anlamdaki son gelişmeleri aynı anda görme, bunlardan haberdar olma, çeşitli konu başlıklarında düzenlenen kurslarla alanlarındaki uzmanlıklarını bir ileri aşamaya taşıma fırsatına sahip olacaklar. 

  Şubemiz adına, kongremizin, İzmir`in teknoloji kenti haline getirilmesi yönünde Bornova`da bir bilişim vadisinin kurulmasının tartışıldığı, İzmir Yüksek Enstitüsü (İYTE) bünyesinde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgesi‘ndeki çalışmaların hızlandığı şu günlere denk gelmesini anlamlı bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak, İzmir`de teknoloji ve AR-GE yatırımlarının artmasını, "tasarım kenti" projesi gibi istihdam yaratacak ve beyin göçünü engelleyecek projelerin gerçekleşmesini yürekten destekliyoruz.
  Kongremize, Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği (BİYESAM), Milli Prodüktivite Merkezi, Türkiye Bilişim Vakfı ve Yazılım Sanayicileri Derneği gibi sektörle doğrudan ilişkili kurum ve kuruluşların yanı sıra 14 üniversitemiz de destek oluyor. EMYK bu yönüyle akademi ile meslek kuruluşlarının bir buluşma noktası olma görevini de üstleniyor. 
  Kongremizin açılış konuşmalarının ardından gerçekleşecek olan açılış oturumunda, hem sektörü, hem de toplumu doğrudan ilgilendiren önemli sunumlar gerçekleşecek ve kongremiz çeşitli paneller, yuvarlak masa toplantıları ve kurslar ile önümüzdeki üç gün boyunca devam edecek. 

  Alanında bir ilk olan EMYK`nin, bu yıl onuncusunu düzenlediğimiz Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON), 12 Ekim-15 Ekim 2011 tarihleri arasında altıncısını düzenleyeceğimiz Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi gibi uzun yıllar boyunca sektör bileşenlerini buluşturan bir organizasyon olmasını arzu ediyoruz."

  Kongre Yürütme Kurulu Başkanı İpek BETİNER de kongre üzerine şu bilgileri verdi: 
  "Öncelikle, bir buçuk yıllık bir sürecin sonucu olarak burada bulunmaktan gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Kongrenin hazırlık çalışmalarında akademisyen, sanayici ve bilişim sektörü üyelerinden oluşan yürütme kurulumuz ile yaptığımız toplantı ve çalışmaların sonucunda elinizde bulunan kongre programını hazırladık. Bu hazırlık sürecinde sanayi, üniversite ve bilişim sektöründen gelen destekler için özellikle teşekkür ederiz. Bu destekler sayesinde oluşan programımızı, üç günlük bir zamana sığdırmakta oldukça zorlandığımızı söyleyebilirim. 

  Türkiye`de bir ilk olarak gerçekleşen EMYK`de, Endüstri Mühendisliği yazılımları hakkında, Endüstri Mühendislerini ve kuruluşları bilgilendirmenin yanı sıra, sektör ilgililerinin yazılım seçimi, kurulumu ve uygulama süreçleri hakkında doğru karar vermelerini sağlayıcı bilgileri, teknolojileri, uygulamaları aktarmayı; ülkemizdeki ilgili tüm tarafları bir araya getirerek çağdaş, doğru ve bilimsel platformda konunun etkin şekilde tartışılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. 

  Kongremiz süresince yurtiçi ve yurtdışından gelen değerli panelistlerimizle, 5 paralel salonda gerçekleşecek 23 oturumda 43 deneyim paylaşımı sizlerle olacak. Kongremizde 18 akademik bildirinin sunumunun yanı sıra, 2 söyleşimiz, 1 panel ve 1 yuvarlak masa toplantımız ile endüstri mühendisliği yazılımlarının geleceği, sorunları ve yaşanan sıkıntıları, aşma yöntemleri üzerine beyin fırtınaları gerçekleşecek. Deneyim paylaşımlarında yer alan birbirinden değerli konu ve konuklarımızın bilgi aktarımlarıyla da ufkumuza değer katacağımızı düşünüyorum. 

  Kongremizde, sektörü ve toplumu ilgilendiren birçok konuda gerçekleşecek söyleşiler, yuvarlak masa toplantıları ve paylaşım oturumlarının yanı sıra düzenlenecek olan sergiyle Endüstri Mühendisliği yazılım ve uygulamaları alanında çalışan kuruluşlar, ürün ve hizmetlerini katılımcılarla paylaşacaklar. 

  Bugün açılış oturumumuzda Sayın Halil Aksu (GARTNER Türkiye Ofisi–Yönetici Ortak) tarafından gerçekleştirilecek WEB 3.0–İnternetin Geleceği: Trendler ve Etkiler başlıklı sunumda, hayatın her alanına girmiş olan internetin gelişmesine etki eden trendler ve gelecekteki durumunun ekonomik, toplumsal ve teknolojik etkilerinin neler olabileceği insan odaklı bir çerçeveden konuşulacak. Yine açılış oturumumuza katkıda bulunan bir başka isim olan Sayın Fuat Alican (Orta Amerika Bilimsel Araştırma ve Eğitim Merkezi–Başkan Yardımcısı) Teknoloji 3.0 başlıklı sunumunda, endüstri mühendisliği yazılımlarının ve bilişimin, yaşamın diğer alanlarıyla ilişkisine, bilinçli bilişim üretimi ve kullanımının ülkemize ve insanlığa olası getirilerine dair bilgilendirmede bulunacak. 

  Kongremizin söyleşiler bölümünde ise Prof. Dr. Sencer Yeralan`ın Yeni Yazılım Stratejileri ve Jale Akyel`in Daha Akıllı Bir Dünya`ya Doğru... konulu sunumlarıyla yazılımın geleceğine yönelik öngörüleri yer alacak.

  Kongrenin ilk gününde İşletmelerde Yazılım Uygulama Başarısının Önündeki Engeller başlığıyla düzenlenecek panelde, konunun tüm taraflarıyla tartışılması hedefleniyor. Yine Kongre kapsamında gerçekleştirilecek Yuvarlak Masa Toplantısı ile Yazılım Uygulamalarında Endüstri Mühendislerinin Rolü ele alınacak.

  Üçüncü gününde, yani 2 Ekim Pazar günü 11 salonda 14 farklı konuda kurslar düzenlenecek olan kongrede, Endüstri Mühendisliğinde Etmen Temelli Yazılımlar; Bilişsel Zekâ Temelli Veri Madenciliği ve Uygulamaları konularında iki özel oturum gerçekleşecek."

  MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber ÇAKAR ise Endüstri ve İşletme Mühendislerine yönelik Oda çalışmalarına ağırlık vererek şöyle konuştu: 

  Endüstri İşletme Mühendisliğine yönelik Oda çalışmaları
  "Endüstri ve işletme mühendisliği uzmanlık alanlarına yönelik yeni etkinlikler kapsamında yine İzmir`de düzenlediğimiz 6 Sigma Yalın Konferansları ve Endüstri Mühendisliği Bahar Konferanslarının ardından düzenlenen bu yeni etkinliğin verimli geçmesini diliyorum. 
  Odamızın her çalışma döneminde düzenlediği makine tasarımı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, sanayi sektörleri, bakım teknolojileri, enerji verimliliği v.b. konularda düzenlediği ulusal ölçekli kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerinin önemli bir bölümü endüstri mühendisliği uygulama alanları ile doğrudan ilintilidir. Bu ve diğer etkinliklerde verimlilik, Ar-Ge, tasarım, planlama, inovasyon, teknoloji, mühendislik v.b. konular irdelenmekte ve genç meslektaşlarımızın mesleki-sosyal gelişimine önemli katkılar sunulmaktadır. 
  57 yıllık tarihi bulunan Odamızın üye sayısı 80 bine ulaşmış; Odamıza kayıtlı ikinci büyük meslek disiplini olan endüstri-işletme mühendislerinin sayısı ise 5 bin 886`ya ulaşmıştır. 

  Sekizincisi 2 Aralık`ta Bursa`da düzenlenecek olan Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultaylarından süzülen görüşlerin, Odamız çalışma programlarının şekillenmesinde önemli bir rolü bulunduğunu belirtmek isterim.
  Örneğin, önceki kurultaylarda üzerinde en çok durulan hususların başında, endüstri ve işletme mühendislerinin yetki ve sorumluluklarını ve serbest meslek uygulamalarını belirleyen yasal düzenlemelerin bulunmaması ve bu alanda meslek içi eğitim ve belgelendirme programlarının yetersizliği konuları gelmekteydi. Bu konuda Odamızca sonuç alıcı çalışmalar yürütülmüş; İş Güvenliği Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği yanı sıra Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi üzerine iki ayrı yönetmelik 2008 yılı başında Resmi Gazete`de yayımlatılarak yürürlüğe sokulmuştur. Yine Odamızın enerji verimliliği mevzuatına yönelik yürüttüğü ısrarlı çalışmalar sonucunda, endüstri ve işletme mühendisleri de endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisi olma olanağına kavuşmuştur. 

  Kısacası, endüstri-işletme mühendislerinin yetki alanlarının tanımlanmasında önemli adımlar atılmaktadır. Bu kapsamda, Meslek İçi Eğitim Merkezlerimizde stratejik planlama, yatırım hizmetleri yönetimi, sanayi enerji yöneticisi, iş kazaları ve makine değerleme bilirkişilik eğitim ve belgelendirmesi yapılmaktadır. 

  Şubelerimiz aracılığıyla da kalite sağlama sistemleri, çevre güvenliği, istatistiksel süreç kontrolü, kalite planlaması, iç denetçi, 6 sigma, satın alma yönetimi, stok yönetimi, üretim kaynak planlaması, iş etüdü, yalın üretim, ergonomi, işçi sağlığı ve güvenliği seminerleri de düzenlenmektedir. 
  Meslek içi eğitim faaliyetlerimize dair öğretim üyelerimiz ve konusunda yetkin meslektaşlarımızın desteğini beklediğimizi burada özellikle belirtmek istiyorum. 
  Endüstri-işletme mühendislerine yönelik yayın çalışmalarımız da artırılarak sürdürülmektedir. 1989 yılından beri üç aylık periyot ile yayımlanan ve TÜBİTAK tarafından A Tipi Yayın olarak kabul edilen Endüstri Mühendisliği dergimize ek olarak çıkardığımız EİM Bülteni de dört yıldır düzenli olarak yayımlanmaktadır. 

  Kısaca özetlediğim çalışmalar, ağırlıklı olarak, Endüstri İşletme Mühendisi Meslek Dalı Ana Komisyonu ve Şubelerimizdeki Meslek Dalı Komisyonlarımız aracılığıyla yürütülmektedir. 
  Meslek Dalı Komisyonları, Odamızda Endüstri Mühendisliği örgütlenmesinin yapı taşlarıdır. Bu komisyonlarda görev alan üyeler şubelerimizde tüm endüstri işletme mühendislerinin katılımı ile yapılan seçimlerle belirlenmektedir. Bir anlamda meslek dalı komisyonu Oda içerisinde özerk bir statüde hizmet verebilmektedir. 

  Endüstri Mühendisliği yetki alanlarını genişletme çalışmaları ve örgütlülük
  Endüstri mühendisliği yetki alanlarının genişletilmesi, mesleki ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, çalışma alanlarında karşılaşılan sorunların aşılmasına yönelik çalışmaların başarıya ulaşması, büyük çoğunluğu örgütsüz olan endüstri ve işletme mühendislerinin Meslek Dalı Komisyonu çalışmalarına destek vermesinden, verdiğiniz desteği artırmanızdan, örgütsel yapımızın güçlendirilmesinden geçmektedir. 
  Bilgi birikiminizi Odamızla paylaşmanızı, Oda çalışma gruplarında, komisyonlarda görev almanızı istiyoruz. Henüz Odamıza üye olmamış meslektaşlarımızı Oda çalışmalarına yönlendirmenizi bekliyoruz. Biz Oda Yönetimi olarak bu alanda yürütülecek çalışmalara tüm olanaklarımızla destek vermeye hazırız. 

  Krizin boyutları büyük
  Bildiğiniz üzere biz mühendisleri ve meslek uygulama alanlarımızı derinden etkileyen dünya çapında bir ekonomik bunalım söz konusudur. Bu bunalım, kapitalizme özgü yapısal sorunlar ve neo liberal politikaların bir sonucudur. Gerçekte neo liberal serbest pazar ekonomisi iflas etmiştir. Krizle birlikte dünya genelinde ekonomi, 2. Dünya Paylaşım Savaşından sonra ilk kez küçülmektedir. Küçülme ve durgunluk dünyayı sarmıştır. 
  Son ekonomik bunalımın nedenlerinden biri olan finansal hareket yoğunluğu ekonomimizi kemirmektedir. Zira kaynaklarımız ağırlıklı olarak hizmet ve finans sektörlerine aktarılmış, özelleştirmeler ve yatırımsızlık ile sanayi alt yapımız neredeyse dağıtılmıştır. Sanayide üretimin teşvik edilmemesi sonucunda özellikle ara malı ve yatırım malı üreten sektörler taşeronlaşmaya yönelmiş, ülke sanayisi ithalata bağımlı fason bir yapıya büründürülmüştür. 
  Sürekli artan ithalat giderleri, yüksek cari açık ve yüksek dış borç ile ekonomimizin küresel gelişmelere bağımlılığı daha da artmış, sürekli kriz tehdidi altında kırılgan bir yapıya ulaşılmıştır. Üretim ve yatırımı dışlayan, para, finans, rant ve sıcak para hareketlerine bağımlı kılınan ekonomi ve sanayi politikaları, istihdamı dışlayan bir büyüme illüzyonuna dayandırılmış, ara mal üretimi azalmış, yatırım malları üretimi neredeyse rafa kaldırılmıştır. 

  İstihdam ve eğitim alanı sorunlu
  Bu genel durum meslektaşlarımızı derinden etkilemiş; artan işsizlik baskısı, daha düşük ücretler ve daha kötü çalışma koşulları ile karşı karşıya kalınmıştır.  
  Meslektaşlarımızın sanayi ve hizmet işkollarında sağlayacağı fayda hâlâ yeterince anlaşılmamıştır. Kamudaki endüstri ve işletme mühendisi istihdamı yetersizdir. 
  Çalışma alanlarımız içinde yer alan stratejik planlama, fizibilite etütleri, kapasite raporlarının hazırlanması, tesis planlama, proje yönetimi, işgücü planlama, yönetim sistemleri, verimlilik çalışmaları gibi alanlara farklı meslek disiplinleri ikame ettirilmektedir. 
  Ayrıca eğitim, istihdam, eğitilmiş işgücü ihtiyacı dengesi göz ardı edilmektedir. Herhangi bir ihtiyaç planlaması yapılmaksızın, binası, öğretim üyesi dahi olmayan üniversitelerde Endüstri Mühendisliği bölümleri açılmakta, kontenjanların dolmamasına ve artan işsizliğe rağmen karma ‘uzaktan eğitim` yöntemleriyle eğitimin kalitesi daha da düşürülmektedir.

  Yazılımların önemi
  Günümüzde üretim teknolojileri ve endüstri mühendisliğinin ulaştığı aşamada verimlilik, ürün geliştirme, stok, lojistik, yönetim, bakım-onarım, servis ve üretim sürecinin entegre planlanması ile teknoloji, inovasyon, bilişim, yazılım alanları bir hayli iç içe geçmiş durumdadır. Siyasi, ekonomik, sosyal etkenler ile teknik insan gücünün değerlendirilmesine ilişkin olumsuz faktörlerin de belirleyici olduğu bir alanda, her şeye karşın teknoloji, inovasyon ve bilişime dair yeni yöntem ve uygulamaların geliştirilmesinin ne denli önemli olduğu sanırız bu ve benzeri etkinliklerle daha iyi anlaşılacaktır.  

  Kısaca, tüm üretim kaynaklarının tek veya bütünleşik olarak entegre bir biçimde planlanması ve kontrol edilmesi için yazılımlar önemli hale gelmiştir. Entegre yönetim anlayışı ile üretim dışındaki diğer tüm fonksiyonların yönetimi için yazılımlara duyulan gereksinimin ilgili bütün taraflarca bilince çıkarılması gerekmektedir. Bu kapsamda yazılım üretimi, seçimi, kurulum ve uygulama süreçlerinde sorunların çözümü için bilgi paylaşımına gereksinim duyulmaktadır. Bu süreçlerin yönetim ve uygulama süreçlerinde aktif görev alan Endüstri Mühendislerine özgü yazılımların ele alınacağı ve gayet zengin bir içerikle düzenlenen kongremizin bu alanda önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. 

  8 Ekim Ankara mitingine çağrı
  Sözlerimi bitirirken, önümüzdeki hafta sonu, 8 Ekim 2001 Cumartesi günü, birliğimiz TMMOB, DİSK, KESK ve Türk Tabipleri Birliğinin Ankara`da düzenleyeceği "Tüm Temel Haklarımız İçin İnsanca Yaşamı Savunuyor, Eşit, Özgür, Demokratik Bir Türkiye İstiyoruz!" mitingine kısaca değinmek istiyorum. Bu miting, son yıllar ve son Kanun Hükmünde Kararnamelerde de somutlandığı üzere, Türkiye`nin otoriter tekelci bir anlayışla yönetilmesine; toplu iş sözleşmesi ve örgütlenme hakkını savunan kamu emekçisinden kıdem tazminatlarının gasp edilmesine direnen işçilere; ‘sağlıkta dönüşüm` aldatmacasına karşı koyan sağlık emekçilerinden örgütüne ve meslek alanlarına yapılan saldırılara karşı mücadele eden mühendis, mimar, şehir plancılarına kadar geniş kesimleri bir araya getiren önemli bir platform olacaktır. Bütün meslektaşlarımızı ve dostlarımızı bu mitinge beklediğimizi belirtmek istiyorum." 

   

   

  « Basında Enfotek