18 Aralık 2019 Çarşamba

YALIN DİJİTALLEŞME İŞLETME KALİTESİNE NELER GETİRİYOR?

Enfotek A.Ş. Genel Müdürü Tuğrul Tamtürk, ERP’de yeni bir kavram olarak ‘yalın dijitalleşme’ konusunun işletmelere getirdiği artı değerden bahsetti.  “Yalın dijitalleşmede ilk olarak kalite gelir” diyen Tamtürk şöyle konuştu: “Müşteri ihtiyaçlarına tam uyum, müşteri isteklerine tam uyum değildir. Müşteri isteklerinin farkında olmayabilir. İşte uzman kadro burada çok önemli. Bu sektörde deneyim kazanmış analist bir ekip sorunların tespitini yapıp çözümü net uygulamalı. Bu süreçler ürünü kaliteli yapar. Süreç analizini başka biri, iş geliştirmeyi başka biri yapsın, algoritmayı da başka biri düşünsün derseniz, kurulumu başka kişiler yapsın derseniz, bu parçalanmışlık getirir. Ve iletişimsizlik nedeniyle, ürün süreçlerden kopuk, faydasız oluyor. İnsan kaynakları eğitimi de var bu süreçte. Yalın dijitalleşme dediğimiz şey, personelinde bu süreçlerden geçmesi emektir. Böylesine bütünlükçü bir yaklaşım.

Yalın dijitalleşme maliyet kontrolü nasıl arttırıyor?

Diğer bir konu maliyet. Öncelikle yalınlaşma işin içinde olduğu için, çalışanları aynı veriyi birden fazla ortama girme işlerini ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu da daha az iş yükü ve zaman kazanı oluyor. Hızlı geri dönüşü ile fiyatlamadan gerçekleşen maliyete kadar tüm iş sürecinin görülmesini sağlıyor. Şu noktada kar ettim, çünkü şuarada doğru karar vermişim gibi şeffaflığı size sunuyor. Yine prosesin ham madde ve üretim fireleri ciddi şekilde azalıyor. Örneğin; yüz birim adet üretim yapacaksınız . Yüzde 10 fazla mal alayım, firem şu kadar çıkabilir diyorsunuz. Ama fire yüzde 3 ise, daha maliyeti baştan yüzde 10 artırıp, aradaki yüzde7’lik fark kadar fazla para ödemiş oluyorsunuz. Belki karısınız yüzde 7. Ve siz karınızı hatalı tolerans planlamaları ile baştan kaybediyorsunuz. Bunu görebilmek çok önemli. Anlık kıyaslayabilmek çok önemli. Bu zararı 3 ay sonra görmenin bir faydası olmaz.

Yalın dijitalleşme zaman yönetimini nasıl iyileştirir?

Üçüncü faktör zaman. İşletme içerisinde hızlı veri akışı olduğu için, planlı ve eş güdümlü yönetim sağlanıyor. Bunu sadece planlama departmanı gibi görmeyin. Tüm organizasyonca firmaya gren ve çıkan ürün üzerinde farkındalık oluştuğu için, gelmekte olan işin hızlı algılanması, çözüm ve sorunların hızlı tespiti oluyor. Şeffaf bir organizasyon oluyor, hızlı karar süreçlerini size getiriyor. Tekrarlı işler ortadan kalkıyor. İşi tek seferde, doru yapma ilkesi gündeme gelir. Zaten yalınlığın özelliği budur. Değer katmayan ekstra prosesler ortadan kalkar. Bir dijitalleşmenin ana ilkesi bu olmalıdır. Ayrıca süreç yönetim otomasyonu, daha da ileri tahminleme teknikleri, yapay zeka teknikleri kullanarak firmanın önünü, geleceğini planlayabilmesi, hedeflerle yönetim yapması sağlandığı için zaman çok daha hassas olur. İşletmenin zaman farkındalığı artar. Her çalışana kadar giden hedefler çok daha aktifleşir. Sonuçta yalın dijitalleşme ile sistemin toplam sahip olma maliyeti, lisans, danışmanlık, personel, donanım, zaman maliyeti var. Bir gelir beklentisi ile yatırım yapıyorsunuz ama bu kazanç 6 ayda mı, 1 sene de mi dönecek? Bu sürenin uzaması demek, kar süresinin uzaması demektir. Yalın dijitalleşmenin yıllarca süren süreçleri kapsamaması gerekmektedir. 2-3 ay sürede devreye girip, 6 ay sonunda fiyat-maliyet analizlerinin yapılması gerekmektedir. “