12 Eylül 2019 Perşembe

TMO VE ENFOTEK ARASINDAKİ DİJİTALLEŞME ANLAŞMASI

İş ortaklarının yanı sıra STK’lar, meslek odaları ve diğer sektörlerle de temas halinde olan Enfotek, Tekstil Mühendisleri Odası’nın (TMO) tüm süreçlerin dijital dönüşümünü sağlayacak. Anlaşmaya göre Enfotek, TMO’nun İstanbul, Bursa, İzmir ve Denizli şubelerine, Bulut ERP Çözümleri kullanıp tüm süreçlerin dijitalleşmesi için yardımcı olacak. İzmir Tekstil Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda TMO Yönetim Kurulu Başkanı Emre Fidan, TMO Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Ata Karavana, TMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ahmet Hulusi Dinçer, ETMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erkan Döner ve Enfotek Genel Müdürü Tuğrul Tamtürk katıldı.

İNETERNET SİTESİ DE YENİLENECEK

Toplantı sonunda açıklanan hedefler arasında ERP Çözümleri ile meslek odalarının daha verimli ve gerçek zamanlı çalışması, dijital ofis ortamlarına geçilerek TMO’nun iç haberleşmesi ve üye hizmetlerinin hızlanması planlanıyor. Anlaşma kapsamında tmo.org.tr web sayfası da modernize edilerek, daha interaktif olacak. Web sitesi ile bulut sistemler entegre çalışarak online üyelik işlemleri kolaylıkla yapılabilir hale gelecek. 2019 yılı içinde Enfotek tarafından TMO personeline yönelik eğitimler verilecek, geliştirme çalışmaları yapılacak. Ocak 2020 başında projenin hayata geçmesi planlanıyor. Süreçle ilgili Enfotek’in sorularını yanıtlayan TMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ahmet Hulusi Dinçer şu açıklamalarda bulundu:

 

Merhaba Ahmet Bey. Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Ben Ahmet Hulusi Dinçer. 1992 yılında Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. Özel sektörde genellikle üretimde mühendis ve yönetici olarak çalıştım. Mezun olduğum yıl meslek odamız olan Tekstil Mühendisleri Odası’na üye oldum ve çeşitli organlarında görev aldım. 2018-2020 döneminde de Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi olarak görev yapıyorum.

Tekstil Mühendisleri Odası’nı (TMO) kısaca tanıtır mısınız?

 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 7303 sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Tekstil Mühendisleri Odası TMMOB bünyesinde yer alan 24 Meslek Odasından biridir. Her meslek grubu kendi içinde dayanışmak, birlik olup sesini duyurabilmek amacıyla bir araya gelmiş ve örgütlenmiştir. Tekstil mühendisleri ve deri mühendisleri TMO altında örgütlenmektedir.

TMO’nun dijital çözümlerden beklentisi nedir?

İçinde bulunduğumuz dönemde devlet ve özel sektöre ait tüm kurumlarda dijitalleşmek zorunlu hale geldi. Teknolojinin ve yaşamın hızına ayak uydurmak için, yönetmeliklerimiz çerçevesinde, üyelerimizin kişisel bilgilerini de güvenceye alarak işleyişimizi ve evrak işlerimizi dijitalleştirmeyi hedefliyoruz.

TMO'nun ne gibi projeleri ve faaliyetleri var?

Oda olarak sektörümüzün ve meslektaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sempozyum, eğitim, üyeler arası bilgi paylaşımı, sanayinin ilerlemesine uygun mühendis yetiştirilmesi, meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gibi alanlarda çalışmalar yapmaktayız.

Enfotek ile dijital çözümler konusunda anlaşmaya nasıl karar verdiniz?

 Enfotek, özellikle tekstil sektörünün dijitalleşmesi konusunda kapsamlı ve uzmanlaşmış çalışmalar yürütmekte. Genel çözümler değil, konuya özel detayları içeren bir yaklaşımı uyguluyor. Tuğrul Beyin de oda üyesi meslektaşımız olması, bizim hassasiyetlerimizi ve önceliklerimizi kolayca anlatabilmemizi sağladı. Yazılım firmaları arasında bir araştırma yaptık, dijitalleşmenin yanında tüm süreci bir mühendis odasına yakışır şekilde geliştirmeyi de önemsediğimiz için Enfotek ile çalışmaya karar verdik.