Politikamız

 

Yüksek Teknolojiye Dayalı Ürün Geliştirme: Enfotek, son yazılım teknolojilerini kullanır ve bu teknolojiler üzerinde yeni know-how’lar geliştirir. Ürünlerini, en üst seviyede iş faydası üretecek şekilde geliştirir.

 

Sürekli Gelişim: Enfotek’te teknolojik ve yapısal gelişim süreklidir. Ar-ge faaliyetlerine önemli zaman ve kaynak ayırmaktadır. Ürünlerinin gelişimini bir amaç olarak görür. Sonuçlarından elde edilen fayda, iş dünyası ile paylaşılır ve ticari faydaya dönüştürülür.

 

Önce Doğru Çalışma Metodunu Hayata Geçirmek: Enfotek, hizmetlerinde “önce doğru çalışma metodu ve iş akış modeli oluşturmak” ve ardından “yazılım çözümünü geliştirmek” ve “kurulum süreci boyunca uzman desteği ile çalışma alışkanlıklarını geliştirmeyi” hedeflemektedir.

 

Paralel Çözümlerin Eş Zamanlı Uygulanması: Enfotek hizmetleri sunulurken yazılım ile danışmanlık bir araya getirilerek harmanlanır. Danışmanlık ile strateji kurma, iş modelleme, metod geliştirme yerine getirilirken, yazılım ile bilginin toplanması, dağıtılması ve işlenmesi temel işlevleri yerine getirilir. Danışmanlık kurulan sistemin beynini, yazılım ise vücudunu oluşturur.

 

Müşterilerimiz ile Karşılıklı Faydaya Dayanan Sürekli İşbirliği Kurmak: Enfotek, müşterilerine ve iş ortaklarına sürekli fayda üreten bir yazılım ve danışmanlık şirketidir. İlişkilerini hayat boyu yürütmeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Uzun vade çıkarlar göz önünde bulundurularak, müşteri memnuniyetini en öncelikli tutar.

 

Diğer Çözüm Üreticileri ile İşbirliği: Enfotek, üçüncü şirketler ile ortak çözüm geliştirmenin gerekli ve faydalı olduğuna inanmaktadır. Geliştirdiği yazılım çözümlerini ortak platform olarak kullanmak kaydı ile özellikle farklı sektörlerde işbirliğine açıktır.

 

Enfotek, global dünyada firmaların daha üretken, kaliteli ve karlı olmaları için bilimsel metodlara dayalı yaratıcı iş çözümlerini müşterilerine sunmaya devam etmektedir.