EDS Ürün Sayfasında detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

Enfotek EDS ve Smart Trade Online ERP, PLM, PDM Çözümleri Tekstil Sektöründe Dijital Tedarik Zinciri Yönetimini uygulamanıza olanak sağlıyor.

EDS tüm Enfotek ERP’lerinin geliştirme ve yönetim esnekliğine sahiptir. Bu 2 noktada önemlidir. Birincisi, bu esneklik, daha önce bahsedildiği üzere, EDS’nin sizin şirketinize adapte olmasını sağlar. Enfotek’e ait 100% yerel bir platform üzerinde geliştirildiği için şirketinize özel geliştirme projeleri üretebilirsiniz. İkincisi, herhangi bir kullanıcı EDS’nin bütün kapsamını görmek zorunda değildir. Hem kullanıcının gelişimini hem de şirketinizin ihtiyacını uzlaştıracak yetkilendirme sistemleri EDS’de mevcuttur.

EDS'nin genel kapsamı operasyonel ve yönetimsel olarak iki önemli alana ayrılır.

 

OPERASYONEL KAPSAM

 • Ürün ve Sipariş
 • Üretim Planlama
 • Tedarik ve Stok
 • Üretim Yönetimi
 • Kalite Güvence
 • Sosyal Uygunluk ve Denetim
 • Sevkiyat
 • Maliyet
 • Dış Ticaret
 • Mali İşler
 • İnsan Kaynakları

 

YÖNETİM VE DESTEK

 • Süreç Yönetimi
 • Web Entegrasyon
 • Mesaj Sistemi
 • Enfotek Destek Merkezi 
 • Onay Sistemi

Enfotek EDS, üretim ve sonraki aşamalar ile ilgili ERP sistemi özellikleri içermekle birlikte üretim öncesi de PLM (Product Lifecycle Management) ve PDM (product data management) özelliklerinin tamamını kapsamaktadır.

EDS ERP ÖZELLİKLERİ

 • Tasarım süreçlerinin maliyet verilerinin mali işler entegrasyonu
 • Sipariş süreçlerinin maliyet verilerinin mali işler entegrasyonu
 • Üretim süreçlerinin maliyet verilerinin mali işler entegrasyonu
 • İnsan kaynakları maliyet verilerinin mali işler entegrasyonu
 • Ön muhasebe özellikleri
 • Genel muhasebe özellikleri
 • İnsan kaynakları özellikleri
 • Sabit Kıymetler özellikleri
 • Tüm işletme süreçlerinin bütçelenmesi
 • Bütçelerin gerçekleşme kontrolu
 • Tüm masraf merkezleri ile entegre olarak maliyetlerin otomatik toplanması
 • Tüm mali kaynaklarının özel raporlar ile yönetimi
 • Tüm resmi muhasebe raporları desteklenir
 • Tüm bordo raporları ve SGK entegrasyonu desteklenir
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mali işler süreçleri incelenmiş ve onaylanmıştır

 

EDS PLM ÖZELLİKLERİ

 • Tüm ürün yaşam döngüsü bilgierinin yönetimi
 • Kolleksiyon safhası yönetimi,
 • Fiyatlama safhasında numune takip ve yönetimi,
 • Model kalıp takibi ve tasarım revizyonlarının izlenebilirliği,
 • Tasarım teknik talimatlarının takibi,
 • Sipariş alımı öncesi numune  onay sürecinin takibi,
 • CAD kalıp tasarımı verilerinin –mini pastal- verim, fire detaylarıyla teknik ve görsel takibi,
 • PLM tüm süreçlerin zaman planlaması, performans takibi,
 • Tasarım süreçlerinin maliyet analizi,
 • Tasarım ürünlerinin katalog resimleri, teknik çizimleri dahil tüm görsel ve yazılı verilerini takibi.
 • ERP ile mali bilgilerin ürün bazında entegrasyonu, masraf merkezlerine aktarımı

 

EDS PDM ÖZELLİKLERİ

 • Ürün tasarım ve ürün geliştirme bilgilerinin yönetimi
 • Numune malzeme bilgileri
 • Numune malzeme bilgileri revizyon yönetimi
 • Numune malzeme bilgileri dijital onay takibi
 • Numune malzeme depo yönetimi
 • Teknik kritik bilgilerinin ürün resimleri ile ilişkili verilerin yönetilmesi
 • Teknik kritik bilgilerinin revizyon yönetimi
 • Teknik kritik bilgilerinin dijital onay yönetimi
 • Ölçü talimat bilgilerinin ürün resimleri ile ilişkili verilerin yönetilmesi
 • Ölçü talimat bilgilerinin revizyon yönetimi
 • Ölçü talimat dijital onay yönetimi
 • Artwork, baskı, nakış bilgilerinin resimli yönetimi
 • Artwork’e özel farklı bedenlere göre boyut tabloları
 • Kalıp tasarım CAD sistemi mini pastal resmi ve teknik bilgilerin yönetimi
 • Minipastal dijital onay yönetimi
 • Tüm PDM süreçlerinde değişiklik ve onayların otomatik mesajlanması

 

EDS DIŞ TİCARET (İTHALAT ve İHRACAT TAKİP) ÖZELLİKLERİ

 • Teklif sürecinden siparişe, siparişten çeki listesine, çeki listelerinden ihracat dosyasına  uzanan bütün ihracat süreci yönetimi
 • İhracat dosyası ve ithalat dosyasına ait bütün masraflar detaylı olarak takip edilerek süreç muhasebeye kadar ilerletilebilir.
 • İlgili belgeler tek ekrandan kolayca yönetilebilir ve istenilen raporlar kolaylıkla tasarlanabilir.
 • Gümrük sistemleri ile entegre olması sayesinde tüm işlemlerin online yönetimi

 

SIRADIŞI EKRAN ÖZELLİKLERİ

 • Tüm aşamalarda resim ile ilişkilendirme ve listeleme.
 • Excel tarzı süzme, sıralama ve raporlama
 • Pivot tarzı tablolama
 • Kaplama ile tercihe göre renklendirme, etkileyici ve ergonomik kullanım

 

SIRADIŞI İŞ AKIŞ ÖZELLİKLERİ

 • Güçlü sipariş adet, birim miktar revizyon ve otomatik hesaplama.
 • Ön Maliyetten itibaren Kartela Kod ilişkilendirme, maliyet takibi
 • Modüllerde kişiye göre rapor özelleştirmeleri
 • Sipariş detay ihtiyaç kayıt ilişkisel takibi
 • Sipariş detay üretim planlama imkanı
 • İhracat yükleme raporlarına kadar tam entegrasyon