XRAD-Çok Hızlı Yazılım Geliştirme Platformu

Enfotek XRAD , klasik yazılım araçlarından çok daha kısa sürede iş mantığının (Business Logic) kurumsal yazılım olarak hayata geçmesini sağlayan bir “Çok Hızlı Yazılım Geliştirme Aracı”’dır. (Extremely Rapid Application Development Tool).

KAPSAM

Her sektörde kurumsal yazılım geliştirmeyi amaçlayan yazılım ve danışman kuruluşları Enfotek ERM’den faydalanabilirler.

  • Yazılımı kod ile geliştirme 1/10 nispetine düşer,
  • Veritabanı tasarımı hızlanır
  • İş süreçlerine odaklı uygulama geliştirmek kolaylaşır,
  • Geliştiricinin iş yükü azalır
  • Yazılım hataları büyük ölçüden ortadan kalkar.
  • Geliştiricinin, yazılım bilgisine sahip olması gerekmekle beraber, bu seviye profesyonel bir yazılımcının bilgi seviyesine göre oldukça azdır.

1. Yazılım Geliştirme Sürecini 10 kat Hızlandırır: XRAD, işi bilen uzmanların yazılım geliştirmesini sağlar: XRAD, yazılım geliştirme sırasında oluşturulması gereken kod miktarını 1/10 oranına düşürerek, uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmakta, iş yükünü azaltmakta ve yazılım hatalarını büyük ölçüden ortadan kaldırmaktadır. İş uzmanlarının orta seviye yazılım bilgisine sahip olmaları yeterlidir.

2. Daha Küçük Ekip ile Daha Büyük Projeler Geliştirilebilir: XRAD, daha küçük ekipler ile geniş projelerin geliştirilmesini mümkün kılar. Daha küçük ve aynı dil ile konuşan iletişim problemi azalmış bir çalışma ekibi ile iş ihtiyaçlarına gerekli ve doğru cevabı veren uygulamalar geliştirilebilir.

3. Yazılımda Standardizasyon Sağlar: XRAD uygulama geliştirmeyi standardize eder. Nesne tabanlı yapısı sayesinde kod miktarını azaltırken, arayüzlerin standart ve kolay anlaşılır olmasını sağlar.

4. Hazır Araçlar İle Yazılımı Etkinleştirir: XRAD yetki tanımlama, modül, arayüz nesnesi ve veriler ile ilişkilendirme özelliği sayesinde her kurumun yapısına uyumlu proje geliştirmeyi sağlar.

5. Yazılım Revizyonlarını Kolaylaştırır: XRAD, uygulama mimarisini dinamik olarak tutar. Projenin gelişiminde önerilerin değerlendirilmesi sonucunda mimari değişim dahi gerekse, zaman kaybı olmadan yerine getirilmesini sağlar. Böylece ERM platformu projenin duraklamasına ve dinamizmini yitirmesine engel olur.

6. Zaman/Kaynak Yönetimi Desteği Verir: XRAD, içeridiği çoklu-proje tabanlı süreç planlama ve takip araçları ile sadece veri yönetimine değil, aynı zamanda kaynak (makina/insan/zaman) yönetimine yönelik uygulamalara da destek sağlar. Bugün gelişmiş şirketlerin talep ettiği iş otomasyonu ve kaynak optimizasyonu problemlerine çözümler üretilebilir.

7. Proje Maliyetini Düşürür: XRAD, kısa zamanda kurumsal bilgi yönetim yazılımları inşasına izin vererek maliyeti büyük oranda düşürür. Tasarruf edilen kaynaklar, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve yazılımın kapsamının genişletilmesine ayrılabilir.

8. İşletim Sistemi ve Veritabanından Bağımsız Altyapı Sunar: XRAD platformdan bağımsız olarak geliştirilmektedir. Gereksinim duyulan yeni platformlara yeniden kodlama yapılmadan geçişi mümkün kılar.

Kullanıcı - Geliştirici Bilgisayarı

Windows 11
MsSQL Developer
4 GB RAM
i3 processor
1280 x 1024 or more resolution

Uygulama Ortamında Sunucu Bilgisayarı

(configuration suitable for 20 users)

 Windows Server 2000 - 2022
 MsSQL Server 2017- 2022
 32 GB RAM
 Xeon Processor

 

 

Yazılım Geliştirme Ortamı (AID - Advanced Interface Developer): 

AID, uygulama dosyası oluşturur, uygulama, veritabanı, arayüz nesnelerini yönetir ve script yazma, derleme, çalıştırma, hata ayıklama işlemlerini gerçekleştirir. Sunuculara bağlanarak, sunucu yönetim işlemlerini yapar.

Yazılım Yorumlama Motoru (AIM - Advanced Interface Manager) : 

AIM, uygulama dosyasını okur, açılışta kullanıcı giriş sorgulamasını (Login) yapar.

Kullanıcı Mesaj Kutusu (CMB - Client Mail Box):

 CMB, kullanıcı giriş sorgulamasını yapar, AMS sunucusuna bağlanır, kullanıcının mesajlarını yönetir.

Yapılacak İşler Listesi (TDL - Todo List):

 TDL, kullanıcı giriş sorgulamasına yapar, APS sunucusuna bağlanır, veritabanında kullanıcıya ait iş verisini yönetir.

Proje Yönetim Sunucusu  (APS - Advanced Project Server):

 APS, veritabanından proje yönetimi ve yetki tablolarını yönetir.

 

Sunum