27 Aralık 2019 Cuma

YALIN DİJİTALLEŞME: HIZLI KAR VE CİRO ARTIŞI

Enfotek A.Ş. Genel Müdürü Tuğrul Tamtürk, ERP’de yeni bir kavram olarak ‘yalın dijitalleşme’ konusunun işletmelere getirdiği artı değerden bahsetti. Daha önce ERP’de Yeni Bir Kavram: Yalın Dijitalleşme , Yalın Dijitalleşme: Kısa Sürede Etkili Kalkınma, Yalın Dijitalleşme İşletme Kalitesine Neler Getiriyor? başlıkları ile yayınladığımız haber dizimizi ‘Yalın Dijitalleşme: Hızlı Kar Ve Ciro Artışı’ ile noktalıyoruz. “Daha önce bahsettiğimiz iki önemli sonuç; kalite, zaman ve maliyetti. Yalın Dijitalleşme’nin sonuçlarından diğerleri de daha etkili ve kontrollü delegasyon” diyen Tamtürk, şöyle konuştu: “ Yönetim yalın dijitalleşmeye geçemediği müddetçe, aslarına iş delege etme süreçlerini sağlıklı yürütemez. Yöneticilerin tanımlanamaz kontrol edemez süreçlerin sonucunda iş yükü artıyor. En önemli engel budur. Yöneticilerin asli görevlerini yapamaması. Daha fazla fırsatları, pazarları görmek için kendisine zaman yaratması zorlaşır. 

DAYANIKLI OLMAK GEREKİYOR

Etkili kurumsal yapı, hızlı kar ve ciro artışı. Burada firmanın etkinliği çok önemli, bütün bu yatırımlar, firmanın daha pro-aktif olmasını, piyasa koşullarına daha hızlı reaksiyon gösterebilmesini, hatasız, düşük maliyetli üretim yapmasını hedefler. Burada milyonlarca dolara varan yatırım yapıp, kurumu hantallaştırıyorsak tamamen yoldan çıkmışız demektir. Dolayısıyla etkili bir kurumsal yapı tüm bu konuştuklarımızın özetidir. Yüksek kar ve rekabet edebilen firma da doğal süreç olarak pazarda daha fazla yer alır. Cirosu artar, cirosu artıkça daha fazla yatırım imkanı bulur ve büyümeye başlar. Kriz sürecinde hayatta kalma gücünün artması, savunma sisteminin güçlü olması, ortam bulduğunda da hızla büyümesi gibi dinamik sonuçlar ortaya çıkartır. Örneğin 2007-2008 gibi sıcak paranın devreye girmesi ile hızlı büyüyen firmalar oldu. Karlı ve verimli çalışıyorlarmış gibi bir görüntü oldu. Ama işin aslı paranın getirdiği bir büyüme idi. Ama kriz başlayınca bu firmaların dayanıklı olmadığı anlaşıldı. Bu süreçte kurumsal yönetimlerin hantallaştığı ortaya çıktı. Son 2 yıldır yaşadığımız süreçte bu. Krize karşı dayanıklı olmayan firmaların varlığıdır. Biz yalın dijitalleşmeden bahsediyorsak, tüm bu doneler, krize karşı dayanıklılıkta sağlar.”