04 Haziran 2021 Cuma

E-İRSALİYEDE KAPSAM DARALIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından tebliğ edilen ve 2019 yılı brüt cirosu 25 Milyon Türk Lirası ve üzeri olan firmaların 01.07.2021 tarihi itibariyle e-irsaliyeye geçmesi zorunlu. E-İrsaliye uygulaması ile irsaliye dijital olarak üretilip iletilir, saklanır ve ibraz edilir. Siz de firmanızın kolayca yasal düzenlemelere uyum sağlamasını istiyorsanız vakit geçmeden Enfotek E-irsaliye Modülü ile tanışmanızı öneririz…

Enfotek E-İrsaliye Modülü işlevselliği ile yasal düzenlemelerin kolayca yönetimini sağlarken, kullanıcı dostu özellikleri ile ön plana çıkıyor. Zamandan tasarruf sağlatan Enfotek E-İrsaliye Modülü arşivlemeden müşteri iletişimine, sevkiyattan takip aşamasına kadar birçok geniş alanda size konforlu bir çalışma alanı sunar.

 

E-İRSALİYE NEDİR?

E-İrsaliye, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği irsaliyede bulunması gereken bilgileri içeren, standartları ve veri formatı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından düzenlenen bir elektronik belgedir. Dijital ortamda düzenlenen e-İrsaliye, matbu olarak düzenlenen ve minimum 3 nüshası olan sevk irsaliyesi ile aynı özellik ve hukuki niteliklere sahiptir.

 

E-İRSALİYENİN ÖZELLİKLERİ

• E-İrsaliye’de, basılı (kağıt) irsaliyede bulunması gereken tüm bilgilerin yer alması gerekiyor.

• Sevk irsaliyesi belgesiyle aynı hukuki niteliklere sahiptir.

• E-İrsaliye’nin, malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemleri üzerinden alıcısına iletilmesi gerekiyor.

• Malın sevki sırasında E-İrsaliye’nin bir çıktısının bulunması zorunlu ya da elektronik olarak denetçilere gösterilebilmeli.

• Malın tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilmesi zorunlu değil.

 

NEDEN ENFOTEK E-İRSALİYE?

Enfotek E-İrsaliye’nin şu gibi özellikleri bulunuyor;

• Arşivleme maliyetleriniz azalır.

• Muhafaza ve ibraz ödevlerine uyulmamasının getirdiği ceza riskiniz düşer.

• Tüm irsaliyeleri sistem üzerinden kolayca kontrol edebilirsiniz.

• Alıcıların vermiş olduğu yanıtları, sistem üzerinden hızlıca görüntüleyebilirsiniz.

• Satıcılara sistem üzerinden hızlıca yanıt verebilirsiniz.

• İrsaliyelerin sevkiyat sırasında kaybolma riskini sıfırlayabilirsiniz.

• Yetkilendirme bazında kontrol yapabilirsiniz.