20 Ağustos 2019 Salı

KOBİ’lerde ERP Başarı Faktörleri: ERP SİHİRLİ DEĞNEK DEĞİLDİR!

Günümüz dünyasındaki dijital birçok gelişmeyle birlikte firmalar gelecek yıllar için önlemlerini almaya başladı. Endüstri 4.0 geçiş sürecinde birçok marka şirket içinde sürdürülebilir, takibi kolay ve sosyal yönü olan işlere imza atmak istiyor. Burada da konu güçlü kolay ve hızlı bir ERP’ye (Kurumsal Kaynak Planlama) geliyor. Firmalar bir organizasyonun tüm veri ve proseslerinin tek bir noktada entegre edildiği bilgi sistemleri olan ERP hizmetlerini satın alarak, yazılımların kurulmasıyla büyük bir beklenti içerisine giriyor. Ancak durum bu kadar kolay değil. Bu sorun ERP şirketlerinin pazarlama hatalarından da kaynaklanıyor. Pazarlamadaki süslü cümleler ve sloganlar ile müşteriye kendi rolü unutturuluyor.

ERP şu gibi birçok prensibin bir araya gelmesidir;

-Kurum kültürünün değişmesi,

-Yönetimden itibaren atıl olan süreçlere odaklanılması,

-Firmanın zekasının aklının doğru çalışması ve gelişmesi,

-Firmanın sürekli öğrenen bir organizasyon olması,

-Firmanın takım çalışmasına uyumlu olması,

-Firmanın ve çalışanların açık iletişime uyumlu olması,

-Yönetimin sürdürülebilir istikrarlı bir yönetim sergilemesi,

-Yönetimin çalışanlar ile değil sistem ile uğraşmasıdır. 

Burada asıl değişecek olan firmanın-müşterinin kendisidir. ERP yalnızca bir yazılım değildir. ERP sihirli bir değnek de değildir.