İYS - İnşaat CRM ve Yönetim Sistemi

İnşaat sektörünün proje bazında, plan, keşif, maliyet, ihtiyaç hesaplama, hakediş ve cari takibini entegre bir şekilde gerçekleştiren ERP sistemidir. Az kullanıcı ile bütünsel bir takibe destek verir.

Özellikler

Modüller

Sunum